Αναγνώστες

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Μάριος

Μολύβι σε χαρτι  0,25 Χ 0,30


Λάδι σε καμβά 0,20 Χ 0,25

Σύντροφος της φυγής

λάδι σε λινό 0,69Χ0,80

Ακρόπολη

Λάδι σε καμβά